The Office of Public Affairs

The Public Affairs Office provides statistics, biographies, photos, background information, and other resources to media representatives reporting on the mission and ministries of The Episcopal Church

Prezidan Evèk la ranvwaye dat òdonasyon ak konsekrasyon nan Dyosèz Ayiti a

December 5, 2018

Prezidan Evèk Legliz Episkopal la Michael Curry fè deklarasyon sa a:

Jiska jounen jodi a, 5 desanm 2018, gen yon majorite nan evèk ki gen jiridiksyon nan Legliz Episcopal la ki poko dakò ak òdonasyon epi konsekrasyon Venerab Joseph Kerwin Delicat kòm Asistan Evèk ann Ayiti.  Pou ede moun ki toupatou nan Legliz Episkopal la planifye vwayaj yo epi planifye lòt aktivite yo, m ap fè nou konnen m ap ranvwaye òdonasyon ak konsekrasyon an pou yon lòt dat yo va anonse pi devan. Posesis pou evèk yo bay konsantman yo a ap fini 3 janvye 2019.

Tanpri kontinye priye pou tout frè ak sè nou yo nan Dyosèz Ayiti a.

 

Achevèk Reveran Michael B. Curry

Prezidan Evèk yo epi Antèt

Legliz Episkopal la

 

 

CONTACT:
Nancy Cox Davidge
Public Affairs Officer