Deklarasyon Evèk Alatèt la sou posesis konsantman nan dyosèz Episkopal ann Ayiti a

January 4, 2019

Evèk Alatèt la, Michael Curry fè deklarasyon sa a:

Zanmi mwen yo nan Jezikri,

Jou sa a 3 janvye 2019, 120yèm jou kanon nou an mandate kòm peryòd pou yo ranmase konsantman pou òdonasyon ak konsekrasyon Venerab Joseph Kerwin Delicat etan asistan Evèk ann Ayiti a rive. M ap ekri pou m fè n konnen majorite evèk ki gen jiridiksyon nan Legliz Episcopal La pa t dakò ak òdonasyon epi konsekrasyon Venerab la. Met sou sa, Komite ki an plas pou Dyosèz Ayiti a pa t founi okenn prèv konsantman majorite tout Komite ki an plas nan diferan dyosèz yo nan Legliz Episkopal La.

Nan jou k ap vini yo m ap pale ak lòt lidè nan Dyosèz Ayiti a, epi ak lòt moun nan Legliz Episkopal La, pandan n ap chache ki pwochen etap ki pi bon pou nou kab vanse.

Dyosèz Ayiti a se yon dyosèz ki enpòtan pou Legliz Episkopal La. Tanpri kontinye priye pou fidèl yo, pou klèje a, epi pou Evèk Ayiti a pandan nou ap chache suiv Lesprisen Bondye ki vivan an. 

 

Frè ou,

 

Achevèk Michael B. Curry

Evèk Alatèt la epi Dirijan

Legliz Episkopal La