(02/05/09) Presiding Bishop Katharine Jefferts Schori reflects on the Feb. 1-5 Primates Meeting in Alexandria, Egypt.