Earth Day

Friday, March 29, 2019 - 13:15

Episkopalyen yo ak zanmi yo ki konsène nan tout sa Bondye kreye ap met tèt ansanm ak Evèk ki alatèt la, Michael Curry, nan fè yon pwomès pou yo fè aksyon ki pou pwoteje e ki pou renouvle latè Bondye kreye a ak tout moun ki abite sou li. Bi a se pou...

Friday, March 29, 2019 - 10:00

Episcopalians and friends concerned about all of God’s creation are joining Presiding Bishop Michael Curry in pledging to take action to protect and renew God’s world and all who call it home. The goal is to gather at least 1,000 pledges with...

Tuesday, March 5, 2019 - 12:15

Evèk Alatèt la, Michael Curry, ap envite Episkopalyen yo ak zanmi nou yo epi moun ki enterese nan tout sa Bondye kreye pou yo pwomèt y ap fè yon aksyon pou pwoteje latè Bondye kreye a epi pou yo renouvle li pou tout sa ki abite sou li yo. Bi nou se...

Tuesday, March 5, 2019 - 11:00

Episcopalians and friends concerned about all of God’s creation are invited to join Presiding Bishop Michael Curry in pledging to take action to protect and renew God’s world and all who call it home. The goal is to gather at least 1,000 pledges...

Friday, April 15, 2016 - 09:58

Online resources, lesson plans for children, and bulletin inserts are among the items assembled by The Episcopal Church for understanding and honoring Earth Day, April 22 by congregations and individuals. Earth Day was first celebrated in 1970 for...