Ash Wednesday

Tuesday, March 5, 2019 - 12:15

Evèk Alatèt la, Michael Curry, ap envite Episkopalyen yo ak zanmi nou yo epi moun ki enterese nan tout sa Bondye kreye pou yo pwomèt y ap fè yon aksyon pou pwoteje latè Bondye kreye a epi pou yo renouvle li pou tout sa ki abite sou li yo. Bi nou se...

Tuesday, March 5, 2019 - 11:00

Episcopalians and friends concerned about all of God’s creation are invited to join Presiding Bishop Michael Curry in pledging to take action to protect and renew God’s world and all who call it home. The goal is to gather at least 1,000 pledges...

Monday, January 22, 2018 - 14:44

Episcopal Church Presiding Bishop and Primate Michael B. Curry and President of the House of Deputies the Rev. Gay Clark Jennings have written the following letter to the Episcopal Church. January 22, 2018 Dear People of God in the Episcopal Church...

Wednesday, March 1, 2017 - 13:42

Episcopal Church Presiding Bishop and Primate Michael Curry joined the leaders of the Anglican Church of Canada, the Evangelical Lutheran Church in Canada, and the Evangelical Lutheran Church in America in issuing an Ash Wednesday message. Titled...